Flyplassen og klubben rundt

Fra 1930-tallet ble det etablert «turistløype» langs den gamle kjerreveien til Hovøya (og videre til Klubben). Denne turløypa ble nedbygd da flyplassen kom i 1968. Siden etablering av flyplassen har aktører innen friluftsliv, flyplass og landbruk hatt en gjensidig forståelse og nytte av hverandres naboskap. Der en av målsettingene har vært turmuligheter, på begge sider og rundt flyplassen

Med flyplassen rundt og Klubben rundt + litt til – så er det her mulighet for 10 km rundløype.

Klubben

Klubben ligger på sørspissen av Br.sund, med strålende utsyn mot Torghatten og Nordlandsleia. Klubben er et kjent og kjært turmål for mange, og har vært det i generasjoner. I nyere tid har bl.a. nedleggelsen av den gamle søppelplassen ført til at området har blitt mer brukt. Hovøya sør og Klubben ligger i et relativt flatt strandlandskap. Det gjør området attraktivt, lett tilgjengelig og enkelt å bruke for både gamle og unge. Nærheten til sentrum gjør at området blir brukt både hverdag og helg, hele året.

Søknad om tilskudd fra spillemidlene til «Brønnøysund friluftsområde – del 1: Hovøya – Klubben» ble i 2014 imøtekommet med kr. 242.000,-. Anlegget er klassifisert som nærmiljøanlegg med 50 % tilskudd og med et godkjent kostnadsoverslag på kr. 485.000,-. Også flere lag og foreninger har engasjert seg i prosjekt ”turvei til Klubben”: Brønnøysund IL har bidratt med dugnad, kontanter og betalt utgifter – for minst kr. 75.000,-. Ellers har Turlaget bidratt med kr. 40.000,- og Sykkelklubben med kr. 15.000,-. I tillegg har Saniteten bidratt med kr. 30.000,- til benker og bord. Kommunens parkavdeling har nedlagt et stort fysisk arbeid i området.

Gapahuk og trim postkasse

Forøvrig har Saniteten hatt en trim-postkasse på ”Lille Klubben” i minst 40 år. Og Barnas Turlag hadde en slik innbydelse til ”åpningen” av turveien, 18.5.2014: ”Turdag på Klubben / rundt flyplassen. Søndag 18. mai. Kafe på Ytterklubben 11:00-15:00. Salg av pølser, saft, kaker og kaffe. Terrengløp med start fra Idrettshallen 13:00. Natursti på Klubben.”Barnas Turlag setter nå i 2017 opp en ny gapahuk på ”Ytter Klubben”. I 2018 blir det sannsynligvis også et ”utsiktspunkt” på ”Lille Klubben”, der BIL nok en gang er delaktig.