Kulturbygg

"Vis meg hvordan du bygger og jeg skal si deg hvem du er", Christian Morgenstern, 1871-1914, tysk forfatter. ”Jeg vil ha et hus som er over alle barnesykdommene. Jeg ønsker ikke å tilbringe resten av livet med å oppdra et ungt og uerfarent hus”, Jerome K. Jerome, 1859-1927, engelsk forfatter. ”I min Faders hus er det mange rom”, Johannes, 14,2. - I Brønnøy kommune er det mange hus og mange rom.

 

  Viktige møteplasser

  En betydelig del av det aktive kulturlivet i Brønnøy foregår i lag og foreninger, i sosiale samspill. De lokale kulturbyggene er viktige møteplasser for denne aktiviteten. De fleste av disse byggene eies av ungdomslag, grendelag, trossamfunn, idrettslag, m.fl. Anlegg (og økonomi) er et viktig virkemiddel for aktivitet. Samtidig er det kostnader knyttet til vedlikehold og renovering av bygg.

   

   

   

   

  De store byggene

  Brønnøy kommune bidrar også til slike kulturelle møteplasser, spesielt er dette knyttet til de store kombinasjonsbyggene for skole / kultur. Herunder gratis husleie (eller redusert husleie) av kommunale lokaler og anlegg; for trenings- / øvingstimer til barn og ungdom. En god utleiepraksis og en god utleieoversikt gir enda flere muligheten til å nyttiggjøre seg denne ressursen, som et kultur- / idrettsbygg skal være.

  Utleie

  av offentlige kultur- og idrettsbygg foregår ofte i tre etapper:

  1. Først ved søknadsskjema, som sendes postmottak@bronnoy.kommune.no
  2. Deretter - ved enkelte bygg er det samarbeidsavtaler som regulerer fordelingen av timer; herunder også brukermøter.
  3. Som tredje etappe fordeles resttimer / arrangement etter henvendelse til: Brønnøy kommunens, Rådhuset – servicekontoret, 8905 Brønnøysund. Telefon 75012000. e-post: servicekontoret@bronnoy.kommune.no
  For leie av lokaler - se "boks" ved topptekst.