Kunst i Brønnøy

  • "Malerier er stille poesi, og poesi er malerier som snakker.” (Simonides)
  • ”Dans er et telegram til jorden med ønske om opphevelse av tyngdekraften.” (Fred Astaire)
  • ”Gjennom bøkene lever mennesket mange liv.” (Tom Kristiansen)
  • ”Sangen er vår felles sfære. Det å synge, er å være.” (Henrik Ibsen)
  • En skuespiller er en skulptør som former i snø.” (ukjent)

Kunst =

Ordet kom fra tysk og betydde opprinnelig «det å kunne» eller «ferdighet». Kunst i videste forstand står derfor for en spesiell ferdighet, en oppøvd evne eller dyktighet på vidt forskjellige felter. Brukt aleine mener en i dag som oftest estetiske kulturuttrykk oftest og -disipliner som malerkunst, skulptur, fotografi, tegning, arkitektur, og brukskunst. Men ordet dekker også den kunstneriske aktiviteten og det konkrete kunstverket eller produktet. Litteratur, film, musikk, opera, teater og dans omfattes også av kunstbegrepet. I middelalderen ble kvalifisert håndverk kalt for kunst – jo vanskeligere det var desto større kunst. Et fint og rikt utformet arbeid ble kalt «kunststykke».

Lenker til kunst i Brønnøy

Billedkunst

Dans

Litteratur

Musikk

Teater