Lag og foreninger i Brønnøy

”Kultur er samarbeid”, Henry George, 1839-1897, amerikansk samfunnsøkonom. Så enkelt at de fleste kunne ha formulert det. Og så sant at de fleste i lag og foreninger har erfart det. Våren 2004 ble Norges nasjonalord kåret. Høyt oppe var ordene ”hæ” og ”matpakke”, men heldigvis var det ordet ”dugnad” som var det typisk norske. Ordene dugnad og frivillighet ”er søsken” og slik beskriver presidenten i Røde Kors det: ”Frivillighet er å leve. Frivillighet er å skape. Frivillighet er å gå på talerstolen med saker du brenner for. Frivillighet er å se og bli sett og høre til.”

 

 

Rundt 200

Frivillig sektor er kjernen i Brønnøykulturen. Også omtalt som den tredje sektor – der vi har offentlig-, privat og frivillig sektor. Vi har rundt 200 lag og foreninger – fra sangkor til sjakklubb, fra skytterlag til besøkstjeneste, fra danseklubb til pinsemenighet, fra fagforening til motorsykkelklubb, fra idrettslag til husflidslag, fra friluftsorganisasjoner til næringforum, fra …. De fleste berører mer eller mindre kulturområdet. I Brønnøy er det flere tusen skapende og kulturinteresserte mennesker.

 

 

 

 

 

 

 

Samfunnets lim

Som et stor verksted organiserer folk sin egen aktivitet, på det nivå som passer. Her er ofte stort engasjement. Det er et imponerende arbeid som nedlegges, fra noen få timer til mange tusen timer pr. år. Kultur er både samfunnets lim – og individets og gruppers mulighet til å markere egenart. Mer kultur gir hver og en av oss flere valgmuligheter og et bredere innhold i våre liv. Lett tilgang til et bredt spekter av kulturgoder er viktig for folks trivsel, trygghet og vekst. I dette bilde er det også noen kommunale funksjoner / institusjoner som samhandler med lag og foreninger.

Gi tilbakemelding ved endring

 

Daglig får kommunen spørsmål om lag og foreninger i Brønnøy: om hvem som er kontaktperson, om hus og anlegg, og om arrangement. Vi prøver å ha oversikt – for å gi god service. Vi ønsker derfor at lag og foreninger meddeler oss om de endringer som skjer. Dette til:

 

Brønnøy kommune, Rådhuset - Servicetorget, 8905 Brønnøysund.

Telefon: 75012000. e-post: servicekontoret@bronnoy.kommune.no

Artikkelliste