VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Søknader og tilskudd

Det kan søkes midler til ulike kulturaktiviteter i Brønnøy kommune – herunder kulturvern, lokale kulturbygg, idrett og friluftsliv, og lekeplasser. I tillegg kan det søkes midler til ulike kunstuttrykk som musikk, teater, dans, litteratur samt større festivaler og kulturdager. Årlig søknadsfrist er 2. mai.

Kulturmidler

 

Det er utarbeidet et kort søknadsskjema, som ligger her på kommunens nettside. Til søknaden vedlegges fortrinnsvis årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Ved elektronisk innsending – legges søknad og vedlegg som ett dokument. Husk også søkers adresse, telefonnummer og bankkontonummer. (PS! Det siste vil lette utbetalingen).

 

Årlig søknadsfrist: 2. mai.

Søknaden sendes: postmottak@bronnoy.kommune.no.

Alternativt: Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund.

Søknadene behandles i junimøte til Driftsutvalg 1.

Eventuell utbetaling kan forventes innen 01.07.

I kulturlivet er det spennvidde - fra jevnt og seigt arbeid til skippertak og anleggsprosjekt. Foreningslivet kan preges av "flo og fjære" - det går litt opp og litt ned. Kulturlivet kan bli manglenes "jernbur": Mangel på ledere; penger; medlemmer og anlegg. Kommunens viktigste bidrag er nok ulike kulturanlegg; samt "våre" institusjoner – bibliotek, kino, kirke, kulturskole, museum. I tillegg er det en del kulturmidler, som også skal motivere til økt aktivitet.
 

”Erfaring er den eneste sanne rikdom, fordi man ikke kan miste dem, men bare gi dem bort – og fordi man også bevarer dem når man har gitt dem bort.” (Hans Habe, 1911-1977, ungarsk skribent). ”Hvis vi mangler kultur, kan vi vel kjøpe en”, (John D. Rockefeller, 1839-1937, amerikansk milliardær). – Så enkelt er det vel ikke, for de fleste. Det skal til mye lodd og mange vafler, mye sponsing og mange arrangement.

Andre tilskuddsordninger

I tillegg til kommunens bidrag kommer ulike tilskuddsordninger – fra fylkeskommunen, staten og næringslivet. Her nevnes noen: