Fjerning av oljetanker

Kommunen minner om at det vil være forbud mot å fyre med fossil olje fra 2020.

Fram til den tid kan du søke ENOVA om tilskudd til ulike alternativer som erstatning for oljefyrte løsninger. Mer om dette kan du lese her.  

Ved fjerning/sanering av oljetanker gjelder det regler slik at en skal unngå forurensing, jfr. veileder fra Miljødirektoratet. Les mer her.

Hovedregelen er at tanker skal graves opp og leveres til godkjent mottak, unntaksvis kan tanker saneres på stedet og fylles med pukk eller liknende (gjelder kun der det er meget vanskelig å få disse fjernet).

Se også artikkel fra dinside.no.

Ved spørsmål kan kommunen kontaktes.