Hvem håndterer oljeforurensning til sjøs?

Helgeland interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA)

IUA er en organisert beredskap knyttet opp mot akutt oljeforurensning på sjø. Dette kan eksempelvis være olje fra oljeplattformer, lasteskip, ferjer, m.m.

HIUA er et samarbeid mellom kommunene Alstahaug, Vefsn og Brønnøy, og beredskapsoppgaven er tillagt de lokale brannvesenet. Beredskapen knytter seg hovedsakelig til strandsonen, og nærområdet mot fastland og øyer. Oppdrag ute på sjøen løses med innleide båter, lensemateriell og utstyr for opptak av olje, samtidig som det vil komme tilførte ressurser fra andre områder. I strandsonen benyttes opplært personell fra brannvesen og ulike frivillige aktører som også har eller får opplæring.

http://www.hiua.no/index.php?option=com_content&view=article&id=1:nytt-oljevernutstyr-til-helgeland-iua&catid=1:nyheter

Kontaktinfo

Brannvesenet
Telefon 110
Vakthavende Brannsjef
Mobil 916 54 030