Enøk staus

Her kan du se status på enøk satsingen til Brønnøy kommune eiendom.

 

Tabellen viser utviklingen fra 2010 til dagens dato.