ENØK

ENØK

 

Eiendomsavdelingen har fullt fokus på ENØK (energiøkonomisering)

Enøk betyr å utnytte energien mer effektivt ved å:

Hindre unødig forbruk

Få mer ut av hver kilowattime

Bruke billigere/fornybare energikilder

 Vi skal bruke energien på en slik måte at vi reduserer forbruket uten at vi senker kravet til komfort.

Overordnet mål i henhold til Energi og Klimaplan for Brønnøy kommune i perioden 2011-2015, oppnå en reduksjon i energiforbruket med minimum 10 % regnet fra utgangsåret 2010.

 

Status forbruk større bygg fra opprettelse av Eiendomsavdelingen;

2010                       8.488.944 kwh

2016                       6.115.433 kwh

 

Total innsparing i kwh                                         2.373.511 kwh

Total innsparing i %                                                       27,96 %