Måle radon i boliger

Må jeg måle radon?

Ny strålevernforskrift stiller krav til måling om radonkonsentrasjon i skoler, barnehager og utleieboliger. Du må ikke måle radon i ditt eget hus, men hvis du leier ut deler av eller hele boligen må du måle. Nybygg må ha radonsikring. 

Statens strålevern har mer informasjon om radon og måling på sin nettide