Næring i Brønnøy

Brønnøy kommune har et allsidig næringsliv med flere større næringsområder. Vi legger rammebetingelser for næringsutvikling gjennom å synliggjøre, tilrettelegge og utvide de positive egenskapene som finnes i kommunen.

Torghatten ASA et av Norges største transportkonsern med ca. 7000 ansatte har sitt hovedkontor i Brønnøysund.

Brønnøy Kalk AS et et heleid datterselskap av Norsk Mineral konsernet. Gjennom nøktern drift på Akselberg siden 1997 har bedriften utviklet seg til en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy.

Gjennom år har en rekke bedrifter innen landbruk, fiske, havbruk, entreprenørvirksomhet og ulike servicenæring utviklet et solid og allsidig næringsliv i kommunen. 

Brønnøysund lufthavn er en av fylkets største kortbaneflyplasser og gjør Brønnøysund til et knutepunkt i regionen.