Ledige næringstomter

Aktuelle ledige næringsarealer i Brønnøy kommune finnes i Salhusmarka (Begrenset).

På Biskopholmen har Brønnøy kommune to tomter ledige for salg. Disse tomtene er forbeholdt yrkesfiskere.

Det jobbes med å tilrettelegge mer areal for næringsutvikling.

Ta kontakt til Brønnøy kommune kommune for mer informasjon.