Utviklingsprosjekter

REGINA

Brønnøy kommune ble i 2016 med i det internasjonale prosjektsamarbeidet Regina mellom fem land (Norge, Sverige, Finland, Skottland og Grønland) og 5 andre kommuner. Prosjektet er finansiert av EU, og Brønnøy og Alstahaug kommune er de norske deltakerne. Prosjektet har støtte både fra internasjonalt og lokalt forskningsmiljø og andre aktører som Nordland fylkeskommune og Nordisk ministerråd.

Formålet med prosjektet er blant annet å se på utfordringer og løsninger knyttet til aktivitetsendringer innenfor arealintensiv næringsaktivitet i små kommuner. Videre å se på potensialet innenfor grønn vekst og utfordringene som demografiske endringer skaper.

Prosjektmaterialet skal oppsummeres i en «smart spesialiseringsstrategi» som kan benyttes som verktøy for å takle utfordringer og utvikle ny aktivitet innenfor nevnte områder.

Les mer her.