VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Hva er en kommunal planstrategi?

Kommunal planstrategi er en vurdering av hvilke nye planer man har behov for i kommunestyreperioden, hvilke planer som kan skal revideres og hvilke planer som kan videreføres uendret.

Vurderingen gjøres ut i fra en kartlegging av hvilke muligheter og utfordringer kommunen har, og hvilken samfunnsutvikling kommunestyret ønsker å legge til rette for.

Brønnøy kommunestyre vedtok 24. juni 2020 (sak 55/20) planstrategi for Brønnøy kommune for perioden 2020-2023.