Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument, og gi rammer for kommunens øvrige planer og tiltak samt kommunens arealforvaltning.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel, arealdel og en handlingsdel.

Artikkelliste