Kommuneplanens handlingsdel

Brønnøy kommune har mål om å vedta kommuneplanens handlingsdel i desember 2020 i sammenheng med vedtak av økonomiplan.