VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Oversikt over medlemmer

KOMMUNESTYRET 2023 - 2027

                                                           

MedlemmerVaramedlemmer
Arbeiderpartiet 
1. Siv Aglen (ordfører)1. Jørn Georg Johansen
2.  Audhild Bang Rande2. Kirsten-Marie Klaussen Aune
3. Andreas Gjertin Rafaelsen3. Jan Richard Nøstvik
4. Geir Åsmund Lien4. Liv Einfrid Floa Bang
5. Magnar Solbakk5. Bente-Mari Stein Høgeli
6. Heidi Kristin Sæthre6. Linda Flostrand
7.  Frode Åsmund Granås7. Marie Sæthre Samuelsen
8. Iselin Stolpestad8. Anne-Lise Oddrun Skånseng
9. Leon Aune9. Guri Karlsen
10. Ann Kristin Sletvold10. Torgeir Johan H. San
 11. Øystein Nordhuus
 12. Knut Jonny Mathisen
  
Høyre 
1. Tore Tveråmo1. Leif Morten Slotvik
2. Rune Andre Moe2. Alfon Mathias Arntzen Slotvik
3. Janitha Ormøy Singdahlsen3. John Arne Warholm
4. Andrea Dahl Larssen4. Hans Arvid Ormøy Singdahlsen
5. Ørjan Moe5. Tore Måsøy
 6. Tom Okan
 7. Kurt Arve Nilsen
 8. Anne Iren Waag
  
Rødt 
1. Lene Anette Nesjan Sprækenhus1. Hans Fredrik Strand
2. Erna Eid Knutsen2. Anne Marit Olsen
 3. Lisbeth Dyrnes
 4. Aksel Hjelmseth
 5. Solveig Wilhelmsen
  
Senterpartiet 
1. Caroline Jeanette Røsnes1. Anders Johansen
2. Torleif Sandøy2. Stian Einvik
 3. Tor Berg
 4. Aasa Storlien
 5. Vegard Sandøy
  
Sosialistisk venstreparti 
1. Mads Lund Nielsen (varaordfører)1. Marius Heide Horn
2. Liv Oddbjørg Solli2. Steve Saltermark
 3. Lisbeth Holand
 4. Kari Johanne Aglen Johansen
 5. Lene Sund
  
Fremskrittspartiet 
1. Ronny Sandøy1. Birgitte Brattebø
2. Tor Inge Larsen2. Arnhild Irene Iversen
 3. Tor Ingolf Bærøy
 4. Roger Lars Karl Berge
 5. Anne Grethe Skråvik