Administrasjonsutvalget

Perioden 2019-2023

Medlemmer: Varamedlemmer:
Administrasjon:  
Rådmann Helge Thorsen  
Personalsjef Gerd-Solveig Bastesen  
   
Politikere:  
SP/H/Frp  
Leder: Ordfører Eilif Trælnes 1. Kurt A. Nilssen
Nestleder: Bjørg Fagerbakke Jøraholmen 2. Synnøve Øverås Dalen
Kjetil Nordfjellmark 3. Margrethe Aakerøy Moe
AP/V/SV/Rødt:  
Ann Kristin Sletvold 1. Kjetil Mathisen
Kåre Knutsen 2. Liv Solli
  3. Andreas Rafaelsen
  4. Liv Astrid Bang
  5. Jan Richard Nøstvik
  6. Vibeke Emilie Steinsholm
   
   
Ansatte representanter:  
HTV Fagforbundet Randi Bugten HTV Fagforbundet
HTV Utd.forbundet Bodil Karijord HTV Utd. forbundet