Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Perioden 2019-2023

Medlemmer: Varamedlemmer:
Arbeidsgiverrepresentanter:  
Rådmann Helge Thorsen Ass. rådmann Frank Nilssen
Ordfører Eilif Trælnes Varaordfører Tore Tveråmo
Helse- og omsorgssjef Tove Karin Solli Ass. helse- og omsorgssjef Tonje Johansen

Konst. oppvekstsjef Kjartan Paulsen

Teknisk sjef Ole Bjørn Nilsen

   
Politiker:  
Kjetil Nordfjellmark Ørjan Moe
   
Administrasjonen:  

Personalsjef Gerd- Solveig Bastesen

 

   
Fagorganisasjonene:  
Hovedverneombud Henrik Moe Verneombud Trine Fagerland
HTV Fagforbundet Helene Vågan HTV Fagforbundet Randi Bugten
HTV Utdanningsforbundet  Bodil Karijord PTV Utdanningsforbundet Ann-Katrin Dreyer
PTV Fagforbundet Olav Idar Laukvik HTV Fellesorganisasjon Jon-Wiggo Larsen
Lokallagsleder Utdanningsforbundet Merethe P. Blomstervik PTV Utdanningsforbundet Ann-Katrin Dreyer
   
Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste