Retningslinjer for borgerlig vigsel

Gjelder fra 01.01.18

Fra 1.1.2018 overtar kommunen ansvaret for borgerlige vigsler i Norge. Informasjonen i dette skrivet utdyper rutinene Brønnøy kommune har for dette, samt informerer brudefolk om prosessen for å få i stand en borgerlig vigsel gjennom kommunen.

I Brønnøy kommune er det ordfører Eilif Trælnes, varaordfører Tore Tveråmo og kommunestyrerepresentantene Trude Valla, Liv Kristin Trælnes og Ragnhild Aglen og fra administrasjonen Aina Slotterøy som innehar vigselsmyndighet.

Kontaktinfo

Aina Helen Slotterøy
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 75 01 20 04
Mobil 979 68 615