Retningslinjer for borgerlig vigsel

Gjelder fra 01.01.18

Fra 1.1.2018 overtar kommunen ansvaret for borgerlige vigsler i Norge. Informasjonen i dette skrivet utdyper rutinene Brønnøy kommune har for dette, samt informerer brudefolk om prosessen for å få i stand en borgerlig vigsel gjennom kommunen.

I Brønnøy kommune er det ordfører Siv Aglen, varaordfører Mads Lund Nielsen og fra administrasjonen Aina Slotterøy og kommunedirektør Frank Nilssen som innehar vigselsmyndighet.

Kontaktinfo

Aina Helen Slotterøy
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 75 01 20 04
Mobil 97 96 86 15