Retningslinjer for borgerlig vigsel

Gjelder fra 01.01.18

Fra 1.1.2018 overtar kommunen ansvaret for borgerlige vigsler i Norge. Informasjonen i dette skrivet utdyper rutinene Brønnøy kommune har for dette, samt informerer brudefolk om prosessen for å få i stand en borgerlig vigsel gjennom kommunen.

I Brønnøy kommune er det ordfører Eilif Trælnes, varaordfører Tore Tveråmo og kommunestyrerepresentantene Trude Valla, Liv Kristin Trælnes og Ragnhild Aglen som innehar vigselsmyndighet.

Kontaktinfo

Aina Helen Slotterøy
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 75 01 20 04
Mobil 979 68 615