Hva er forebyggende avdeling?

Kan vi forhindre en brann, eller en uønsket hendelse?

Kommunen plikter i henhold til gjeldende regelverk å ha en forebyggende avdeling, som i Brønnøy kommune innbefatter feiertjenesten. Feierne er nok både de mest kjente forebyggerene, og helt sikkert de som kommer i kontakt med flest objekter og kunder. I tillegg til dette så skal det være en forebygger som jobber opp mot særskilte brannobjekter, ulik saksbehandling og motivasjon knyttet til brannforebygging.

Kontaktinfo

Geir Grande
Avd. leder
E-post
Mobil 916 54 031
Geir Johan Hanssen
Brannsjef
E-post
Telefon 75 01 25 25
Mobil 959 85 566