Klage på vedtak

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Vi vurderer klagen først og kan endre vårt vedtak.
  • Hvis vi ikke er enige i din klage sendes klagen til Fylkesmannen
  • Fylkesmannen avgjør klagen

 

Hva skal klagen inneholde?

  • Hvilket vedtak du klager på
  • Den eller de endringer du ønsker
  • Begrunnelsen for klagen
  • Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

 

Send klagen til

postmottak@bronnoy.kommune.no eller Brønnøy kommune, byggesak, Rådhuset, 8905 Brønnøysund

 

Klageretten reguleres av forvaltningsloven.