Eiendomsavdelingen

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg

Å sikre riktig vedlikehold av alle kommunale bygg og boliger er en stor og viktig oppgave for Brønnøy kommune.

Brønnøy kommune eier og forvalter skoler, barnehager, helsebygg, administrasjonsbygg, kulturbygg, idrettsbygg og boliger. Som en betydelig byggforvalter i regionen er det viktig med en faglig dyktig organisasjon innenfor sentrale fagfelt, herunder:

  • Teknisk drift, ventilasjon, automasjon, elektro, svakstrøm, VVS og ENØK
  • Adgangskontroll og IoT
  • Byggdrift og periodisk vedlikehold 
  • Renhold og service

Brønnøy kommunes plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg rulleres årlig og gir brukere, politikere, administrasjon og andre aktører innsyn i planlagte tiltak i kommunens bygningsmasse.

Kontaktinfo

Renhold
E-post
Byggdrift
E-post