Kommunale byggeprosjekter

Distriktsmedisinsk Senter  (DMS)

     

Prosjektet skal bygges vest for eksisterende helsesenter og består av  2450  nybygg og ca. 350 m² ombygging.  Senteret er planlagt med lokaler for bilambulansen, legevakt, ny poliklinikk med røntgen og diverse undersøkelsesrom. Enkelte deler av tjenestene i eksisterende bygningsmasse vil samtidig bli oppgradert.

Byggearbeidene vil foregå i disse fasene:

Mai-juli 2020:                  Klargjøring av tomt

Aug. 2020- mars 2021:  Råbygg

April 2021 - nov. 2021:   Installasjoner, uteområder

Mars - okt. 2021:            Ombygging eksisterende bygg

Områdene hvor det foregår anleggsarbeid vil bli inngjerdet. Det er ikke adgang til parkering eller opphold for ansatte eller besøkende innenfor anleggsgjerdet. Det er opparbeidet en parkeringsplass øst for omsorgssenteret. Ansatte oppfordres til å benytte denne, slik at parkeringsplasser i sør kan benyttes av besøkende. 

Fra uke 28 stenges veien på vestsiden av Helsesenteret. Det er planlagt at denne veien vil være kjørbar igjen uke 33, slik at adkomst til Psykiatrisk senter, parkeringsplasser i nord og økonomigården vil foregå på vestsiden.

Bilder fra byggeplassen uke 32