Kommunal utleiebolig og omsorgsbolig

Hvem kan søke?

Du kan søke om kommunal bolig dersom du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp. Boligen tildeles for 3 år om gangen.

Hva er en vanskeligstilt boligsøker?

En vanskeligstilt boligsøker kan for eksempel være en som har utfordringer med enten rus, fysisk helse, psykisk helse eller av andre grunner ikke klarer å ivareta egne interesser på boligmarkedet

Slik søker du

Her kan du bruke vår digitale søknadsportal KOBO (krever innlogging med ID-porten) :

https://kommunalbolig.husbanken.no/?behandlingsansvarlig=964983291

Du kan også fylle ut søknad på papir og levere denne på Rådhuset. Gå inn på

søknadsskjema kommunal utleiebolig 2022 (DOC, 49 kB)

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt. 

Omsorgsbolig Trykk her

Hvem kan søke?

Du kan søke om omsorgsbolig dersom du trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.