Kommunal utleiebolig og omsorgsbolig

Hvem kan søke?

Vanskeligstilte boligsøkere kan søke om kommunal bolig dersom du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp. Boligen tildeles for 3 år om gangen.

Hva er en vanskeligstilt boligsøker?

En vanskeligstilt boligsøker kan for eksempel være en som har utfordringer med enten rus, fysisk helse, psykisk helse eller av andre grunner ikke klarer å ivareta egne interesser på boligmarkedet

 

Slik søker du

Gå inn på

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt. 

Omsorgsbolig Trykk her

Hvem kan søke?

Du kan søke om omsorgsbolig dersom du trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.