Boligforum

Boligforum består av fagpersonell fra Rus- og psykiatritjenesten (RoP), Miljøtjenesten, Pleie og omsorg, Flyktningetjenesten, NAV og Eiendom

Boligforum har månedlige tildelingsmøter av kommunale boliger