Renovasjon

Brønnøy kommune er medlem i Søndre Helgeland Miljøverk IKS (Shmil), et interkommunalt selskap for renovasjon. Shmil er eid av Brønnøy og 10 andre kommuner.

Tømmekalender, priser på abonnement og levering av avfall på mottak. Mer nyttig informasjon finner du på hjemmesiden til Shmil.

Brønnøy avfallsmottak ligger i Salhusmarka 5. Åpningstider finner du her.