Høring Renovasjonforskriften, SHMIL

Endringene i selve forskriften er nå behandlet i styret (sak 47/19) og i
representantskapet (sak 25/19). Forskriften skal nå legges ut på høring med høringsfrist 5. mars 2020.

Synspunkter til høringsutkastet sendes til
SHMIL IKS, att. Toril Haltbrekken, Åremma, 8664 Mosjøen
eller til post@shmil.no innen 5.mars 2020.

Saksdokumenter: