Gravemelding/sanitærmelding

Gravemelding skal leveres for alle gravearbeider.

Du registrerer en VA- og sanitærmelding via Ledningsportalen. Du velger skjemaet “Offentlig søknad – Vei/VA” i Ledningsportalen.

Ledningsportalen.no