Meld feil

Meld feil

 

For akutte hendelser og situasjoner som krever rask aksjon bruker du vakttelefonen som er døgnbemannet: 959 33 360

 

Kommunen benytter Varsling 24 for å varsle husstander og bedrifter i et geografisk område om hendelser via SMS og e-post.

Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon. Meldingen sendes som SMS til mobiltelefon og epost til alle innbyggere over 16 år i en husstand og alle kontaktpersoner i en bedrift.

Alle enheter i et borettslag/sameie blir også varslet. Forutsetningen er at beboerne er oppført i Folkeregisteret med riktig adresse og at de har kontaktinformasjon i Kontaktregisteret.

I enkelte tilfeller sendes også en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemeldingen bli oversatt fra "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:

1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen,
9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Når sender kommunen ut informasjon via Varsling 24?

Kommunen informerer innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved koking av vann, vannavstengning, stengte veier, evakuering, vaksinasjon, andre generelle servicemeldinger eller hendelser som krever rask informasjon til alle innbyggere.

Hvordan finner vi deg?