Vannmåler

Har du vannmåler blir betaler du for det vannet du faktisk bruker. Uten vannmåler betaler du på grunnlag av arealet på boligen.

Installasjon av vannmåler er frivillig i Brønnøy. Om en ønsker å installere vannmåler tar en kontakt med en rørlegger som kan levere og installere måleren. Rørleggeren melder fra til kommunen om installasjonen med målernummer og målerstand.

 

Måleravlesing

Vannmåleren leses av en gang i året. Du får en sms i begynnelsen av desember med de nødvendige data for innrapportering av målerstand. Dersom vi ikke har mobilnummer til regningsmottaker vil det bli sendt ut avlesingskort med de nødvendige data. 

Innsending av målerstand gjøres enklest ved å svare på sms eller logge inn på leseav Brukernavn/passord står på målerkortet. Du kan også fylle ut den ferdig frankerte svarslippen på målerkortet og sende inn.