Vegetasjonsrydding

Brønnøy kommune oppfordrer hjemmelshavere inntil kommunal veg å klippe hekker og busker ved eiendommen sin, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. På den måten tar dere ansvar, og bidrar til større trygghet i lokalmiljøet.

Etter 01.05.19 vil Brønnøy kommune utføre en kontrollrunde, og evt. påpeke trafikkfarlige forhold.   

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss. 

Vi håper du vil gjennomføre nødvendige tiltak på vegetasjonen slik at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din

 

Regelverk:  Vegloven §31 og §43 (Lovdata)

Kilde: Statens vegvesen