21. Oktober inviterer Fylkesmannen i Nordland og Inn på tunet Norge SA til et informasjonsmøte om Inn på tunet i Brønnøysund for gårdbrukere på Helgeland. Tema på møte vil være Fylkesmannens arbeid med Inn på tunet, grunnleggende informasjon om Inn på tunet, og mer spesifikt om hvilke tjenester som leveres og hvilken krav som stilles. I tillegg vil godkjenningsordningen være et tema på møtet. En måned etter dette informasjonsmøte vil det bli arrangert et kurs for gårder som ønsker å bli Inn på tunet - godkjent. Påmeldingsfrist er 17.oktober til fmnoiro@fylkesmannen.no.

 

Etter en lengre prosess, er Brønnøy kommune glad for å kunne melde at Johnny Hansen som i dag er Ordfører i Brønnøy kommune er tilbudt stillingen som næringssjef.

Det gjenstår fortsatt en del formaliteter, og oppstartstidspunktet vil bli nærmere avklart når alle forhold knyttet til ansettelsen er på plass.

Brønnøy Kommune inviterer i samarbeid med Brønnøy Landbruksforum til åpent møte i forbindelse med revisjon av landbruksplan for Brønnøy Kommune.

Møte vil finne sted på Losjien, Trælnes torsdag den 26.September fra kl. 19:30 -22:00.

Målgruppe: Gårdbrukere- og grunneiere fra Skillebotn til Kvervet og andre interesserte lag og enkeltpersoner.

 

 

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! NVE og varsom har god informasjon om hva du kan gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Nye og gamle pårørende er velkommen til å ta kontakt, for en prat, dersom noe tynger hjertet.

Brønnøy kommune inviterer i samarbeid med Brønnøy landbruksforum til åpent møte i forbindelse med revisjon av landbruksplan for Brønnøy kommune.

Målgruppe: Gårdbrukere- og rettighetshavere på strekningen Skillebotn - Horn og andre interesserte lag og enkeltpersoner.

Møte vil finne sted på Rådhuset fra 12.00 - 15.00.

 

Fylkesmannen i Nordland utreder på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet konsekvensene av en grensejustering mellom Brønnøy og Sømna kommune, for området Trælnes.

Alstahaug, Brønnøy, Rana og Vefsn er regionssentre på Helgeland. Kommunene skal tilsette to personer til  stillinger som skal bidra i prosjektet «Framtidens digitale Helgeland».

Dette er en mulighet til å jobbe med komplekse utfordringer, og være med å forme fremtiden og sette standarden for digitalisering av offentlig forvaltning på Helgelandskysten. 

Kristine S. Wikjord er ansatt som fastlege.

Wikjord er vikar for Olga Benum fram til 31.12.19 og tiltrer ikke som fastlege før 01.01.20. Renate G. Lomsdal er Wikjord`s vikar ut året. Det vil si at de som i disse dager får brev fra HELFO om at Renate G. Lomsdal er deres nye fastlege vil etter nyttår få Wikjord som fastlege. Det vil komme nytt brev fra HELFO om dette.