Betaling av barnehage og SFO plass

Informasjon til foresatte med barn i barnehage og SFO

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om, og utgjør en viktig inntektskilde for mange foretak.

Søknadsfrist for del 1 av søknad er 15.mars. Søknad kan leveres fra 1.mars (telledato)

Informasjon om søknadsomgangen finner du på landbruksdirektoratets hjemmeside samt kommunens hjemmeside.

Søknadsskjema finner du her.

Ta kontakt med kommunen hvis det er behov for veiledning.

Formålet med SMIL-midlene er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

Søknadsfrist er 15.April.

Mer info finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside samt kommunens hjemmeside.

Søknadsskjema finner du her.

Koronavaksinasjon er en del av det Nasjonale vaksinasjonsprogrammet og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Forslag til reguleringsplan for Toft næringsområde er ute på høring med høringsfrist 19.03.2021. Det inviteres i den anledning til åpent informasjonsmøte. På grunn av koronasituasjonen gjennomføres møtet digitalt.

Les artikkelen om vår egen Newtonlærer Karina Lande.

 

 

Brønnøy kommune fikk i dag en gladmelding om at vi får dobbelt opp med vaksinedoser i neste uke. Det betyr at vi i dag sender melding til alle innbyggere i aldersgruppen 75 til 84 med tilbud om vaksinering allerede i neste uke.

Kriseberedskapsgruppen har hatt møte i dag.

I forbindelse med utbruddet av britisk koronavariant i Nordre Follo kommune har Statsforvalteren sendt ut pressemelding.