Vil du bli lærling? Vi tilbyr lærlingeplasser innen fagene: Barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, institusjonskokk og byggdrifter.

Søk via Sør-Helgeland opplæringskontor sine sider.

www.shok.no - søknadsfrist 1. april

Forslag til planprogram for kommunedelplan landbruk er nå på høring.

Brønnøy kommune arrangerer dagstur til Hemavan lørdag 17. mars 2018 for 8, 9, 10 klasse og videregående skole. Turen koster 300 kr. Dette inkluderer buss t/r og heiskort for hele dagen. Dette inkluderer ikke leie av ski/snøbrett eller hjelm. 

Som en del av prosjektet «Liv i Bygda» ønsker vi å sette søkelyset på det uutnyttede potensialet vi mener ligger i opplevelsesbasert reiseliv på Sør Helgeland.

Derfor inviterer vi nå alle eksisterende aktører og potensielt fremtidige tilbydere innenfor «Opplevelsesbasert reiseliv» i Sømna og Brønnøy til et seminar på Klakkskjæret den 6. mars.

Brønnøy kommune har mottatt søknad fra Marine Harvest AS om arealendring av den eksisterende akvakulturlokaliteten Slåttvika i Storfjorden.

Søknaden ligger nå til offentlig innsyn.

Høringsfrist: 8. februar 2018.

Les mer her.

Brønnøy kommune har mottatt søknad fra Bindalslaks AS om biomasse- og arealendring av eksisterende akvakulturlokalitet ved Varholmen.

Søknaden ligger nå til offentlig innsyn.

Høringsfrist: 22. januar 2018. 

Les mer her.