Brønnøy kommune vil søke om tilskuddsmidler for å kunne gjennomføre prosjekt med utbedring av bredbåndsdekning i kommunen.

Et kriterium for tildeling er at minst 80 % av de husholdninger som tilgodeses i prosjektet, har en bredbåndshastighet mindre enn 10 Mbits/sek. Et annet kriterium er at fritidseiendommer ikke er berettiget til støtte.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med kommunen. Les mer om ordninger her.

I kommunestyret den 3. april ble det gjort enstemmig vedtak om å ansette Helge Thorsen som Brønnøy kommune sin nye rådmann. Thorsen har en solid og relevant bakgrunn. Han er både økonom og jurist, i tillegg til mangeårig erfaring som rådmann. Han kjenner kommunen godt fra sine 5 år som underdirektør ved Brønnøysundregistrene. Han vil tiltre stillingen 1. august. Vi gratulerer Helge med ny jobb, og ønsker velkommen som ny rådmann i Brønnøy kommune.

 

Det kan søkes midler til ulike kulturtiltak i Brønnøy.  Søknadsskjema finns på kommunens nettside. Det vedlegges fortrinnsvis årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Søknaden sendes Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund. Alternativt: postmottak@bronnoy.kommune.no

Brønnøy kommune oppfordrer hjemmelshavere inntil kommunal veg å klippe hekker og busker ved eiendommen sin, slik at bilistene ikke overser syklister og gående.

Brønnøy kommune har ledige lærlingeplasser fra høsten 2019.

Søk via Sør-Helgeland opplæringskontor sine nettsider - www.shok.no

 

Fylkesmannen er klar med et nytt tiltak i prosjektet Gårdsturisme og Matopplevelser  i Nordland. De lanserer i disse dager en studietur som tar sikte på å nå gårdbrukere og eiere av landbrukseiendommer som er interesserte i å starte opp med fisketurisme. Mer info finnes på fylkesmannens FB side og hjemmeside.