Betaling av barnehage og SFO plass

Informasjon til foresatte med barn i barnehage og SFO

Brønnøy kommune oppfordrer studenter og andre til å melde seg til vikartjeneste i barnehage og skoler.

Som katte-eier har du et ansvar. Hvis du gir en hjemløs katt mat og omsorg, har du også et ansvar etter loven.

Alle katter har en eier eller er avkom etter eide katter. Men av og til kommer katter på avveie, og dersom de ikke er kastrert, blir de fort flere.

 

 

Minner om ny frist for å melde inn kandidat(er) til Brønnøy kommunes kulturpris, 22. november. Også tidligere aktuelle forslag er fortsatt med i vurderingen. Se flere opplysninger under Kultur og fritid - Arrangement - Kulturprisen.

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer?

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Sesonginfluensavaksinering tirsdag 10. november 2020  kl 9-12 på Samfunnshuset i Brønnøysund  avlyses.  

Det har ikke latt seg gjøre å skaffe ny forsyning med vaksiner på det nåværende tidspunkt.

Torun Gladsø

Ledende helsesykepleier

Brønnøy kommune  har indeksregulert kommunens gebyrer for plan/oppmåling/byggesak i samsvar med lønnsutvikling i kommunal sektor.

Gebyrene er justert med 3.5 %. Justerte gebyrer (PDF, 620 kB) gjelder fra 1. januar 2021.

Leder Plan og utvikling.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer?

Konfliktrådet Nordland søker etter nye meklere på Sør-Helgeland, Narvik, Vesterålen og Harstad.

Til informasjon;

Brønnøy kommune har publisert ny anbudskonkurranse som nå ligger ute på Doffin med tittel «Fasaderenovering Brønnøyhallen».

https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-354497