Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)- søknadsfrist 15. april.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med kommunen. Les mer om ordninger her.