SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn på 1. til 4. trinn, og for barn med spesielle behov på 1. til 7. trinn.

SFO skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen. Det skal være en trygg oppholdsplass for barna, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

SFO  planleggingsdager:

Hilstad stengt 10.-14. august.

Nordhus stengt 13.-14. august

BBU stengt 12.-14. august

Salhus stengt 12.-14. august

Priser

Brønnøy kommunestyre har vedtatt følgende månedsbetaling fra 1. august 2020.

Vi gjør oppmerksom på at det må betales fra den 1. i hver måned uansett når i måneden barnet starter på SFO.

Elever fra 5.-7. klasse med rett på SFO har gratis plass fra 1. august 2020.

For elever i 1. og 2. kl. kan man søke om redusert foreldrebetaling. Se mer info over.

Full plass  

2610,-

Inntil 12 timer per uke  

2250,-

Ukepris  

650,-

Dagpris  

300,-

 

Brønnøy kommune har vedtatt søskenmoderasjon på 50 % fra barn nummer to.

Moderasjonen blir beregnet ut fra hva man betaler for første barn.

Det blir ikke gitt moderasjon ved kjøp av enkeltdager eller uker. 

Påmelding, endring og oppsigelse

Du melder barnet inn, gjør endringer og sier opp SFO plass på samme link.

Oppvekstportalen