SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn på 1. til 4. trinn, og for barn med spesielle behov på 1. til 7. trinn.

SFO skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen. Det skal være en trygg oppholdsplass for barna, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Priser

Brønnøy kommunestyre har vedtatt følgende månedsbetaling fra 1. august 2020.

Full plass  

2610,-

Inntil 12 timer per uke  

2250,-

Ukepris  

650,-

Dagpris  

300,-

 

Påmelding, endring og oppsigelse

Du melder barnet inn, gjør endringer og sier opp SFO plass på samme link.

Oppvekstportalen