14 helsesjefer møtes i Brønnøysund

Brønnøy kommune er møteplassen når 14 helsesjefer samles til møte i Brønnøysund. Møtet avholdes på DMS Sør-Helgeland

Brønnøy kommune og Helse- og velferdssjef Janne Lynghaug er vertskap for konferansen 14. og 15. september.

14. og 15. september vil det være fokus på felles utfordringer innen helsefeltet i kommunene.
Samlingen i Brønnøysund vil være det første av fire som skal avholdes for å utveksle erfaringer og utfordringer innen helse- og omsorgs tjenestene på Helgeland.

Helse og velferdssjef Janne Lynghaug er vertskap for dette første møtet som starter
torsdag kl 11:00 med lunsj og omvisning på DMS Sør-Helgeland.

  • Kommunene i hele landet står overfor store oppgaver på helsefeltet. Med dette møtet ønsker vi blir kjent med hverandre, dele erfaringer, og finne gode løsninger, sier Janne Lynghaug, som er helse og velferdsjef i Brønnøy kommune.

En gruppe på fire helsesjefer fra Rana, Vefsn, Alstahaug og Brønnøy utgjør arbeidsgruppe.