Åpen møte om nytt omsorgssenter

Brønnøy kommune inviterer til åpent møte vedrørende planlagt utbygging av inntil 30 omsorgsleiligheter i Skules vei 15; arbeidstittel prosjekt «Hestvadet 2».

I henhold til behov, og gjeldende planverk, har Brønnøy kommune igangsatt planlegging av utbygging av inntil 30 nye omsorgsleiligheter i tilknytning til Hestvadet omsorgssenter i Skules vei 15.

Brønnøy kommune inviterer med dette til et åpent møte for informasjon om prosjektet slikt det foreligger på dette stadiet, og det vil i møtet kunne gis innspill/synspunkter/kommentarer til prosjektet/planene.

 Brønnøy kommune ønsker med dette alle interesserte velkommen.

 Møtet avholdes i kinosalen ved Brønnøy Rådhus 26.06.24 kl. 13.30.