Avlingssvikt? Meld i fra til kommunen så snart som mulig!

Vi minner om at du må varsle kommunen så snart som mulig hvis du ser at du kan få avlingssvikt. 

Et av vilkårene for å kunne motta erstatning for avlingssvikt er at foretaket uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå.

Ta kontakt med solfrid.sivertsen@bronnoy.kommune.no for rapportering om eventuelle skader.

Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets hjemmeside.