Bli med i planarbeidet i Brønnøy

Nå kan du følge med og gi innspill i planarbeidet. 
I løpet av uka vil Brønnøy kommune sende ut en enkel spørreundersøkelse til innbyggerne i kommunen. 

Kartutsnitt over det aktuelle planområdet.

 

Bakgrunnen er at det skal lages en ny kommunedelplan for Brønnøysund sentrum, se vedlagte kartskisse. 
Planen skal legge rammer og mål for den fysiske utviklingen av Brønnøysund i årene framover. 

Brønnøy kommune er opptatt av at innbyggerne involveres i prosessen, og ønsker selvsagt at alle deltar i spørreundersøkelsen. Dine svar teller! 

Du kan følge denne linken til undersøkelsen. I tillegg vil du motta en SMS på din telefon. Der vil du få instruksjon om hvordan du deltar.

Vi hører fra deg.