Brønnøysund 100 år

Fredag 22. september kan innbyggere og besøkende
få tre arrangementer som er åpne for alle.

Matfestivalen i gågata – kl 11:00 – 19:00 (Lørdag 10-16)

Brønnøysundregistrene – åpen dag kl 14:00 – 17:00

Byvandring kl 17:00 – 18:30  START og MÅL ved Kred

På byvandringen vil publikum få både se og høre hva Brønnøysund har bestått av gjennom byens 100 år.
 

Lag og foreninger vil fortelle sine historier gjennom korte forestillinger langs Byløypa.

Kart som viser byløypa med plasseringer av lag og foreninger.