VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Hjelp til søknadsskjema

På møteplassen kan tjenestekontoret bistå søkerne med utfylling av søknadsskjema

Tjenestekontoret holder til på Rådhuset. Vi ønsker at innbyggerne enklere kan komme i kontakt med oss. Vi  har vi en møteplass i første etasje på rådhuset for de som har behov for informasjon om Brønnøy kommunes tjenestetilbud.

Møteplassen er etablert for å komme nærmere søkere, og for eksempel å kunne bistå søkerne med utfylling av søknadsskjema.

Møteplassen er åpen hver torsdag fra kl 12.00-13.00

Tjenestekontoret behandler alle nye søknader om helse- og omsorgstjenester i Brønnøy kommune. Vår avdeling gir råd, veiledning og saksbehandler søknader om helse- og omsorgstjenester. I dette ligger også praktiske behov som TT-kort og parkeringstillatelser for personer med funksjonsnedsettelser.

Når det gjelder søknader til rus og psykiatritjenesten (ROP) har de samme mottaksadresse, men blir behandlet av ROP tjenesten.

Det gjennomføres vurderingssamtaler før saksbehandling. Søkere kan være brukeren selv eller pårørende/partsrepresentant.

 

Det er ulike måter å komme i kontakt med oss på:

  • Du kan ringe oss på telefon 47764 368. Telefonen er åpen alle hverdager fra  kl 09.00 – kl. 11.00  og kl 12.00 – kl. 14.00
  • Du når oss hver dag på e-post: koordinerende.enhet@bronnoy.kommune.no

Ofte kan det være en enklere måte å få kontakt med oss på enn å ringe.
Vi anbefaler ikke å sende personsensitive opplysninger over e-post.

  • Det går også å stikke innom oss for å snakke med en saksbehandler.
    Møteplassen er åpen hver torsdag fra kl 12.00-13.00

 

Slik søker du:

Vårt søknadsskjema er digitalt, og krever innlogging med BankID for at informasjon skal sendes og lagres trygt.
Dersom du ikke kan sende det digitalt, kan du skrive ut skjemaet og fylle det ut for hånd.
Skjema finner du på Brønnøy kommunes hjemmeside.