Høring på lokale forskrifter i forbindelse med ny opplæringslov

Den nye opplæringsloven setter krav til kommunene om å ha fem lokale forskrifter knyttet til grunnskoleopplæringen.

Det er i den anledning utarbeidet forslag til følgende lokale forskrifter (saksnummer i parantes):

  • Forskrift for skole-fritidsordning i Brønnøy (2024/1490)
  • Forskrift om hovedmål i grunnskolen (2024/1498)
  • Forskrift om permisjoner fra grunnopplæringen (2024/1499)
  • Forskrift om skole- og feriedager (2024/1500)
  • Forskrift om skoleregler og elevdemokrati (2024/1501)

Svar sendes til postmottak@bronnoy.kommune.no 

Svarfrist for alle høringene er 30.5.2024

Husk å merke svaret med saksnummer.