VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

HOVEDOPPTAK I PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER 2024/2025

Min side | Velkommen til oppvekstportalen i Brønnøy kommune! | Portal for opptak i barnehage og/eller SFO (ist-asp.com)

Fra og med barn fyller ett år og fram til skolestart, har de rett til barnehageplass i sin bostedskommune. Barn som fyller ett år i september, oktober og november, har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller år.

Det er felles søknadsskjema til de private - og de kommunale barnehagene.

Elektronisk søkeskjema, samt rutiner ved opptak, finner dere på kommunens hjemmeside.

Søknadsfrist er 1. mars 2024

Min side | Velkommen til oppvekstportalen i Brønnøy kommune! | Portal for opptak i barnehage og/eller SFO (ist-asp.com)