VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Kjøper 28 biler - går fra leie til eie

I dag har Brønnøy kommune og Toyota Nordvik inngått avtale om kjøp av 28 biler.

Bilene har vært leaset av kommunen og nå overtar kommunen disse og blir eier.

Man går fra å leie til å eie disse bilene, sier eiendomssjef Arnt Ståle Sæthre som på vegne av Brønnøy kommune signerte avtalen.

Dette er hybridbiler vi har leaset i tre år. Det er fortsatt mange år igjen av garantitiden på 10 år. Det forutsetter at servicene følges opp hos Toyota, sier Sæthre.

I et miljøperspektiv er dette en god sak. Det er mye bil igjen og det er hybridbiler.

Avtalen om utkjøp har en kostnadsramme på 6,5 millioner kroner.

Eiendomssjef Arnt Ståle Sæthre og Daglig leder Hans Arvid Ormøy Singdahlsen hos Nordvik AS - Brønnøysund signerte avtalen tidligere i dag.