Nordland fylkeskommune, Brønnøy kommune og Statens vegvesen har gleden av å invitere deg til åpning av attraksjonen Torghatten Fredag 14. juni 2024, kl. 12.00

NASJONAL TURISTVEG HELGELANDSKYSTEN Invitasjon til åpning av turistattraksjonenTorghatten 

 PROGRAM: 

• Musikkinnslag v/Nordhus skole 

• Velkommen v/Per Ritzler, Statens vegvesen 

• Arkitekturen og landskapsarkitekturen v/Thomas Liu, Atelier Oslo og Kari Bergo, Østengen & Bergo 

• Musikkinnslag v/Doi Doi – Distriktsmusikerne i Brønnøy 

• Byggeprosessen v/Christine Høigaard, OK Kristoffersen og Geirr Vetti, Stibyggjaren

 • Torghatten og Nasjonale turistveger, v/Silje Myhre Amundsen, Statens vegvesen 

• Nasjonale turistvegers betydning for reiselivet v/Solveig Svendsen, Visit Helgeland 

• Åpning v/Siv Aglen, ordfører i Brønnøy 

• Servering Brønnøy kommune 

 

Vi ber om påmelding innen 5. juni til frid-jorunn.stabell@vegvesen.no