Ny digital bevillingssøknad

Digitale Helgeland har, i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og kommunene på Helgeland, utviklet en ny digital løsning for å søke salg, servering og skjenkebevillinger

Digdir har lang erfaring med å lage tilpassede løsninger virksomheter. Dette medfører at søkere ved pålogging, får tilgang til mange opplysninger som allerede er tilgjengelige i Digdir. Dette forenkeler mye av søknadsutfyllingen.

Skjemaet finner du her (krever innlogging):

https://dihe.apps.altinn.no/dihe/sjenkebevilling-2023/