Ønsker du å sitte i stemmestyret?

I år der det kommune- og fylkestingsvalg og i den forbindelse har vi bestandig behov for personer som sitter i stemmestyret valgdagen.

Når det i en kommune skjer valg på flere stemmesteder, skal det oppnevnes et stemmestyre for hvert sted. Det består av minst tre medlemmer og oppnevnes av kommunestyret (eller valgstyret ved delegasjon). Stemmestyret har ansvaret for gjennomføringa av valget på stemmestedet. 

Dvs. at du er tilstede i valglokalet valgdagen og tar i mot stemmer fra velgerne i kommunen. Det kan være oppgaver som å hjelpe til i lokalet, registrere stemmer som mottatt eller andre oppgaver som skal gjøres.
Du må være fylt 18 år og stå folkeregistrert i kommunen for å være i stemmestyret. Du kan ikke være i stemmestyret hvis du er på valg (står på valgliste for et parti).

Er det noe du lurer på ta kontakt med valgansvarlig Aina Slotterøy på Tlf.: 97968615.

Fyll ut skjema for å melde din interesse.