VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Oppdatert informasjon angående sti og atkomst gjennom Torghatten-hullet

Ny trapp skal bygges i Torghatten-hullet, noe som medfører stenging for gjennomgang fra begge sidene av hullet. 

Sluttdatoen må utsettes noe, fra foreløpig sluttdato 22.mars til ny sluttdato 22.april. 

Stengingen vil dermed også gjelde gjennom hele påskeuken. 

 

Vi beklager de ulempene dette vil medføre, men ber om at stengingen og skiltingen respekteres.