Statsforvalteren bekrefter at vedtaket ang. skolestruktur er lovlig.

Vedtaket kommunestyret fattet i februar har nå Statsforvalteren i Nordland har konkludert at vedtaket var lovlig.

20. mars i år sendte en del kommunestyrepolitikere en lovlighetskontroll av vedtaket som ble gjort i forbindelse med skolestruktur i februar. Nå har Statsforvalteren i Nordland kommet med svaret om at vedtaket var gyldig.

Du kan lese vedtaket her (PDF, 222 kB)